กัปตันบีเอส
บีเอส (บาซิลลัส ซับทีลิส) 500 กรัม เชื้อผงพร้อมใช้

กัปตัน บีเอส
เชื้อ บีเอส (บาซิลลัส ทูริงเยนซิส) แบบผง 500กรัม  เพาะเชื้อจากห้อง LAB พร้อมใช้ ปลอดภัย 100 %
เชื้อ บีเอส สามารถกำจัดและป้องกันได้ทั้ง โรคเชื้อรา และโรคแบคทีเรีย เช่น
โรคแคงเกอร์ใน ส้ม ส้มโอ มะนาว
โรคกุ้งแห้งในพริก
โรคแอนแทรคโนส
โรคเน่าในหัวมัน และ เผือก
โรคเน่าใน ขิงและข่า
ปราศจากเคมีปลอดภัย  ผลผลิตสมบูรณ์ไม่ชะงัก ไม่มีสารตกค้าง
*** เราเพาะเชื้อ บาซิลลัส ซับทีลิส จากห้องแลป ไม่มีการปนเปื้อนเชื้อราและแบคทีเรียร้ายตัวอื่น
*** ผสมอาหารเชื้อเฉพาะทำให้เชื้อเจริญเติบโตได้ดีที่สุดเวลานำไปใช้
*** มีปริมาณเชื้อมากกว่า 2.9×10(9) cfu/g WP
***  มีส่วนผสมของสารจับใบแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิธีใช้
– ผสมน้ำ 20 ลิตร/เชื้อ 50 กรัมหรือ 4 ช้อนโต๊ะ
– 1 ถุง 500 กรัม สามารถผามน้ำได้ 200-300 ลิตร
– ฉีดพ่นที่ใบ ลำต้น ดินรอบโคนต้น และบริเวณที่เกิดโรค
– ใช้ทุก 3-7 วัน
– ใช้หลัง 16.00 น. หรือในสันที่แดดอ่อน
– เว้นระยะห่าจากยากำจัดเชื้อรา 5 วัน