กัปตันโคโค่

จุลินทรีย์ยอดนิยม

ไตรโคเดอร์มา 500 กรัม
เชื้อผงพร้อมใช้

180 บาท จาก 290 บาท

เมธาไรเซียมผสมบิวเวอร์เรีย 500 กรัม
เชื้อผงพร้อมใช้

180 บาท จาก 290 บาท

บีที(บาซิลลัส ทูริงเยนซิส) 500 กรัม
เชื้อผงพร้อมใช้

200 บาท จาก 310 บาท

ราคาส่ง สำหรับร้านค้า หรือสวนขนาดใหญ่

รับจ้างผลิตทำแบรนด์

ฟรี ขนาดทดลอง

เชื้อไตรโคเดอร์มา พร้อมใช้ ปราศจากเคมี ปลอดภัย 100%

ประโยชน์

1) กำจัดและป้องกันโรคเชื้อราทุกชนิด
🎯 โรคราใบจุด ราใบติด ราใบไหม้
🎯 โรครากเน่า โคนเน่า ผลเน่า ดอกเน่า
🎯 โรคเหี่ยว โรคกิ่งแห้งทุเรียน
🎯 โรคราสนิม ราชมพู
🎯 ไฟทอปธอร่า ลงต้น ลงใบ

2) เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินช่วยบำรุงต้น

3) เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคเชื้อราให้พืช(วัคซีน)

เชื้อราเมธาไรเซียมผสมบิวเวอร์เรีย พร้อมใช้ ปราศจากสารเคมี ปลอดภัย 100 %

ประโยชน์
ใช้ป้องกันกำจัดหนอนและแมลงได้หลากหลายชนิด ทั้งแมลงปากกัดและปากดูด เช่น
🎯 ด้วงหนวดยาว, ด้วงมะพร้าว,ปลวก
🎯 เพลี้ยไฟ, เพลี้ยจักจั่น, เพลี้ยอ่อน
🎯 เพลี้ยไก่แจ้, เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
🎯 ไรแดง, แมลงหวี่ขาว
🎯 หนอนกระทู้คอรวง, หนอนกอข้าว, หนอนใยผัก
🎯 หนอนม้วนใบ และ หนอนหนังเหนียว

แมลงจะตายใน 1-3 วันหลังจากติดเชื้อโดยที่ไม่มีการดื้อยาของแมลง

เชื้อ บีที (บาซิลลัส ทูริงเยนซิส) พร้อมใช้ ปราศจากสารเคมี  ปลอดภัย 100%

ประโยชน์
ใช้ป้องกันกำจัดและป้องกัน หนอน ได้ครอบคลุม เช่น
 หนอนผีเสื้อ หนอนกระทู้ หนอนด้วง หนอนใยผัก
 หนอนคืบกะหล่ำ หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนผีเสื้อขาว
 หนอนคืบละหุ่ง หนอนประกบใบส้ม หนอนกินใบชมพู่ หนอนร่าน
 หนอนแก้วส้ม หนอนไหมป่า หนอนกระทู้หอม
 หนอนกระทู้ผัก หนอมกินใบ หนอนแปะ
 ใบองุ่นหนอนกอข้าว หนอนบุ้งเล็ก หนอนเจาะต้นพืชทุกชนิด
หนอน จะตายใน 1-3 วันหลังจากติดเชื้อ โดยที่ไม่มีการดื้อยา

เชื้อ บีเอส (บาซิลลัส ซับทีลิส) พร้อมใช้ ปราศจากสารเคมี ปลอดภัย 100 %

ประโยชน์
ใช้กำจัดและป้องกัน โรคจากเชื้อรา และแบคทีเรีย ทุกชนิด
 โรคแคงเกอร์ในส้ม ส้มโอ และมะละกอ
 โรคกุ้งแห้งในพริก
 โรคแอนแทรคโนส
 โรคเน่าใน หัวมัน และ เผือก
 โรคเน่า ขิง ข่า
 โรคเชื้อรา และ แบคทีเรีย ทุกชนิด

คุณสมบัติและวิธีการใช้งานจุลินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพ

เสียงตอบรับจากผู้ใช้จริง ที่ต้องบอกต่อกันทุกสวน