You are currently viewing โรคใบติดหรือใบไหม้ (Leaf Blight)

โรคใบติดหรือใบไหม้ (Leaf Blight)

โรคใบไหม้ หรือใบติดในทุเรียน คือ โรคที่เกิดจากเชื้อรา Rhizoctonia solani Kuehn มีอาการ เกิดแผลคล้ายน้ำร้อนลวกบนใบ บริเวณกลางใบ หรือขอบใบต่อมาแผลจะค่อยๆขยายตัวลุกลาม และเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ขนาดและรูปร่างของแผลจะไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม

การแพร่ระบาด  
      เชื้อราสามารถพักตัวอยู่ในดินได้เป็นเวลานาน โดยอาศัยเศษซากกิ่ง ก้าน ใบทุเรียนที่อยู่ในแปลง และแพร่ระบาดเข้าทำลายช่วงระยะใบอ่อน โดยเฉพาะในช่วงในตกชุกหรือมีความชื้นสูง
การป้องกันกำจัด และรักษา
  • ตัดแต่งกิ่งและทรงพุ่ม ที่เป็นโรคและนำไปเผาทำลาย
  • เก็บใบที่ร่วงบนพื้นและบริเวณโดยรอบ นำไปเผาทำลาย
  • ใช้ กัปตันไตรโค ผสมน้ำอัตรา 25 กรัม หรือ 2 ช้อนโต๊ะ/น้ำ 20 ลิตร แล้วฉีดพ่นให้ทั่วบริเวณโรค และดินรอบโคนต้น ใช้ทุก 3-7 วัน หลัง 16.00 น. หรือช่วงที่แดดอ่อน