You are currently viewing โรคราสีชมพู ในสวนทุเรียน

โรคราสีชมพู ในสวนทุเรียน

โรคราสีชมพู ในสวนทุเรียน คือโรคที่เกิดจากเชื้อรา Corticium salmonicolor โดยมีอาการกิ่งที่อยู่ด้านในทรงพุ่มจะมีเส้นใยสีขาวหรือสีขาวแกมชมพูเกิดปกคลุมผิวของกิ่ง ส่วนที่เชื้อราปกคลุมเมื่อถากเปลือกออกจะเห็นเนื้อของเปลือกเป็นสีน้ำตาลเมื่อปล่อยโรคทิ้งไว้จะทำให้กิ่งแห้งตายลง

การแพร่ระบาด

โรคราสีชมพู ในสวนทุเรียน พบในไม้ผลหลายชนิด ทั้ง ทุเรียน เงาะ ลองกอง ลำไย และ ส้มโอ เป็นต้น ในแหล่งที่เคยเกิดโรคนี้แล้ว ในบางช่วงอาจจะไม่เห็นอาการ เนื่องจากสภาพแวดล้อมเหมาะต่อการพัฒนาของโรค แต่เส้นใยหรือส่วนขยายพันธุ์ยังคงฝังแฝงตัวอยู่ตามกิ่งของพืช ดังนั้นในช่วงที่ตัดแต่งกิ่งควรตัดแต่งกิ่งที่มีอาการเพียงเล็กน้อยออกให้หมด และเมื่อตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วควรการพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชสักครั้ง เพื่อไปควบคุมเชื้อที่อาจจะหลงเหลืออยู่ เพราะถ้าปล่อยไว้ไม่กำจัดออกไป เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนก็มีโอกาสจะเกิดการระบาดจะอย่างรวดเร็ว

การป้องกันกำจัด
  • ทำการตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง แต่งกิ่งที่เจริญซ้อนทับออก และทำการกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกไม่ให้รกทึบ
  • ใช้ กัปตัน ไตรโค อัตรา 25 กรัมหรือ 2 ช้อนโต๊ะ/น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นหลัง 16.00 น. หรือช่วงแดดอ่อน ทุก 3-7 วัน