You are currently viewing โรคทุเรียนกิ่งก้านธูป หรือทุเรียนยอดแห้ง

โรคทุเรียนกิ่งก้านธูป หรือทุเรียนยอดแห้ง

ลักษณะ

บริเวณกิ่งมีรอย เชื้อราสีขาว เป็นดวงๆบริเวณกิ่ง เกิดจาก เชื้อราฟิวซาเรียม โซลาไน (Fusarium solani) เชื้อราตัวนี้ เมื่อเข้าทำลายบริเวณกิ่ง จะทำให้ท่อลำเลียงน้ำและอาหารถูกทำลาย น้ำจากรากที่ถูกลำเลียงขึ้นมาไปเลี้ยงกิ่งและใบไม่ได้ ทำให้กิ่งแห้ง ใบเหลืองและแห้ง ร่วง และต้นตายในที่สุด

การรักษาและป้องกัน

การรักษาโรคทุเรียน ที่มีสาเหตุจากเชื้อราต่างๆนั้น ทำได้โดยการใช้ กัปตันไตรโค อัตรา 25 กรัมหรือ  2 ช้อนโต๊ะ/น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นหลัง 16.00 น. หรือช่วงแดดอ่อน ทุก 3-7 วัน จะให้เชื้อราต่างๆที่เป็นสาเหตุของโรค ถูกกำจัดโดย ไตรโคเดอร์มา และอาการของโรคจะหายไปเองในที่สุด