You are currently viewing เพลี้ยแป้ง (Mealy bugs)

เพลี้ยแป้ง (Mealy bugs)

เพลี้ยแป้งเป็นแมลงที่อยู่ในตระกูลเดียวกันกับเพลี้ยหอย (Coccidae) เพลี้ยแป้งแบ่งออกเป็น 2 พวก คือ เพลี้ยแป้งหางสั้น และเพลี้ยแป้งหางยาว ลักษณะตัวเพลี้ยมีขนาดเล็ก และมีสีขาว เพราะถูกสารขี้ผึ้ง ซึ่งขับออกมาคลุมตัวเพลี้ยไว้ และมีขาอ่อนเจริญออกมารอบตัวทำให้เคลื่อนที่ไปมาได้แต่ช้า 

ลักษณะการทำลายและการระบาด

เพลี้ยแป้งเข้าทำลายโดยการดูดน้ำเลี้ยง โดยใช้ส่วนของปากที่เป็นท่อยาว ดูดกินน้ำเลี้ยงจากส่วนยอด ใบ ตา และลำต้น เพลี้ยแป้งจะขับถ่ายมูลที่มีลักษณะของเหลวข้นเหนียวมีรสหวาน ทำให้เกิดราดำปกคลุมปิดบังบางส่วนของใบพืช มีผลทำให้การสังเคราะห์แสงของพืชลดลง เพลี้ยแป้งบางชนิดอาจเป็นพาหนะของเชื้อไวรัสเข้าสู่พืชก็ได้

การป้องกันกำจัด

ใช้ กัปตันเมธา+บิว ผสมน้ำอัตราส่วน 50 กรัม หรือ 4 ช้อนโต๊ะ/น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วทั้งบนใบ ใต้ใบ ให้สัมผัสตัวเพลี้ย ทุก 2-5 วัน หลัง 16.00 น. หรือตอนแดดอ่อน โดยเชื้อจะเข้าไปแตกสปอร์ในตัวของแมลง และจะทำให้เพลี้ยแป้งตายใน 1-3 วัน โดยไม่มีการดื้อยา