You are currently viewing เพลี้ยกระโดด

เพลี้ยกระโดด

เพลี้ยกระโดดจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบอ่อนและกาบใบ ทำให้ต้นข้าวโพดชะงักการเจริญเติบโต หากระบาดรุนแรงทำให้เกิดอาการใบไหม้ นอกจากนี้ยังขับถ่ายมูลหวาน ลงบนต้นพืชเป็นสาเหตุทำให้เกิดราดำ และชอบดูดกินน้ำเลี้ยงบนข้าวต้นอ่อน และขยายพันธุ์เป็นพวกปีกยาว ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของเพลี้ยกระโดดหลังขาวจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากโคนกอข้าว ต้นข้าวที่ถูกทำลายใบมีสีเหลืองส้ม ซึ่งต่างจากต้นข้าวที่ถูกเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลทำลายจะแสดงอาการใบสีน้ำตาล แห้ง  เมื่อมีปริมาณแมลงมาก ต้นข้าวอาจจะถูกทำลายจนเหี่ยวและแห้งตายในที่สุด

วงจรชีวิต

เพศเมียใช้อวัยวะวางไข่ แทงทะลุเนื้อเยื่อพืชเพื่อวางไข่ บริเวณเส้นกลางใบและกาบใบ จากนั้น เพศเมียจะทำการขับสารที่มีลักษณะคล้ายไขขี้ผึ้งสีขาวปกคลุมไข่ เพื่อป้องกันอันตราย

วิธีกำจัดและป้องกัน

ใช้ กัปตันเมธา+เมธาบิว อัตราส่วนผสมน้ำ 20ลิตร/50 กรัมหรือ 4 ช้อนโต๊ะ ฉีดพ่นเป็นประจำทุก 3-7 วันสำหรับ โดยเชื้อจะเข้าไปเติบโตที่ตัวเพลี้ยกระโดด ทำให้เพลี้ยกระโดด ตายในที่สุด วิธีนี้ปลอดภัยไม่มีสารเคมี และไม่มีการดื้อยาของเพลี้ยกระโดด