You are currently viewing หนอนด้วง

หนอนด้วง

หนอนด้วง เป็นตัวอ่อนของด้วงปีกแข็งชนิดหนึ่ง จัดอยู่ใน ตระกูลเมโลลอนติดี้ เป็นหนอนที่มีขนาดใหญ่ ลำตัวอ้วนป้อม มีกรามใหญ่ แข็งแรง ลำตัวสีขาวครีม เคลื่อนที่ได้ด้วยการยืดและหดของลำตัว ส่วนท้องมีขนและหนาม

ในระหว่างอยู่ในดินนั้นจะกัดกินรากพืชเป็นอาหาร เมื่อถึงระยะหนึ่งจะขุดรูเข้าดักแด้ จนเข้าเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ด้วงก็จะออกจากดักแด้และอยู่ในดินจนถึงหน้าฝน จึงจะขึ้นจากดินเพื่อหาอาหารและผสมพันธุ์ต่อไป โดยตัวเมียเมื่อผสมพันธุ์เสร็จแล้วมักจะกลับไปวางไข่ที่บริเวณเดิมอีก

หนอนด้วง มีศัตรูธรรมชาติคอยควบคุมอยู่แล้วหลายชนิด เช่น นก หนู ด้วง ตัวต่อ หมาร่า มดตะนอย แมลงวัน และ เชื้อรา ที่ผ่านมาในเอกสารการกำจัดหนอนทรายมักจะแนะนำให้ใช้สารเคมี ซึ่งสามารถทำลายได้จริงแต่มีผลกระทบในทางลบต่อสุขภาพของผู้ใช้และสภาพแวดล้อมทางดิน

วิธีกำจัด และป้องกัน

ใช้ กัปตัน เมธา+บิว ที่มีเชื้อ เมธาไรเซียม เข้มข้น อัตรา 50 กรัมหรือ 4 ช้อนโต๊ะ/น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วและดินรอบโคนต้น เพื่อให้สัมผัสตัวหนอนด้วง แนะนำฉีดหลัง 16.00 น. หรือช่วงที่แดดอ่อน ทุก 3-7 วัน จะทำให้สามารถกำจัดหนอนด้วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเชื้อสามารถอาศัยในดินได้นานนับเดือน